Днес е е събранието на Съвета на директорите на Болницата

За днес от 11.00 часа е насрочено Общо събрание на акционерите на МБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД -( Университетска). На него предстой да бъде обсъдена промяната в състава на Съвета на директорите на лечебното заведение. Според поетият ангажимент от ръководството предстои в новия състав да бъде включен още един член от бившата МБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович", за да се постигне баланс с представителите на бившата Университетска болница.

Дневният ред на заседанието включва вземене на  решение и за смяна на председателя на Съвета на директорите, във връзка с подадената оставка от поста на Зоя Вълева, като представител на Министерство на здравеопазването.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top