Старозагорски младежи ще участват в конкурс за европейски проекти

През месец април в 5  информационни срещи в областта ОИЦ – Стара Загора представи националната инициатива „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти". Над 150 ученици, студенти, безработни участваха в информационните срещи проведени в Тракийски университет, ГПЧЕ „Ромен Ролан“, ПГСАГ „Лубор Байер“ и дирекция „Бюро по труда“  Стара Загора.

Целта на тази информационна кампания беше да се запознаят младите хора с условията на националния конкурс за младежки проекти, който се организира от мрежата от  28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България и протича под патронажа на вицепремиера Зинаида Златанова.

Инициативата „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти" е насочена към млади хора -  ученици, студенти или безработни  във възрастовата група от 17 до 21 години като целта й е да създаде проектна култура у младите. Чрез участието си в кампанията, младежите ще се научат да търсят информация за възможностите за финансиране, ще се запознаят с правилата, процедурите и документите за подготовката на проектно предложение и ще опитат да създадат сами един качествен проект.

В проведените информационни срещи експертите от ОИЦ – Стара Загора разясняваха регламента на конкурса, какво представлява един проект и как да се попълни проектния формуляр. Според регламента на конкурса от кандидатите се изисква да участват с проектно предложение по специално разработен за целта на кампанията формуляр, като предложението трябва да е съобразено с възможностите за финансиране по една от седемте оперативни програми, които ще действат в страната през перида 2014-2020 година. Проектът трябва да съдържа идея как да се подобри качеството на живот в населеното място на кандидата.

Информация за новите оперативни програми, документите за участие и всичко, свързано с конкурса, са достъпни в рубриката „Конкурс за младежки проект" на портала www.eufunds.bg. Документите за участие се подават в pdf формат на електронния адрес на ОИЦ – Стара Загора oic.stz@eufunds.bg до 26 май 2014 година.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top