Кметът започва консултации за състава на СИК

Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров покани ръководствата на политическите партии „ГЕРБ”, „Коалиция за България”, „ДПС” „Атака”, НДСВ и „Синята коалиция” на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии на територията на община Стара Загора, за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент в Република България на 25.05.2014 г.

Консултациите ще се проведат на 14.04.2014 г. от 11.00 часа в зала 2 на Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 107.Съгласно чл.91, ал.4 от Изборния кодекс  и Решение № 97-ЕП от 08.04.2014 г. на ЦИК, при участието в консултациите партиите трябва да представят следните документи:

1. Писмено предложение за състав на СИК.

2.  Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 21.03.2014 г. или копие от решението за образуване на коалицията.

3. Оригинал или заверено копие на пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица.

4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.    

С Решение № 004 от 09.04.20014 г. на РИК Стара Загора са утвърдени 159 СИК /секционни избирателни комисии/ със състав до 9 /девет/, но не – по – малко от 5 /пет/ членове и 47 СИК /секционни избирателни комисии/ със състав до 7 /седем/, но не по – малко от 5 /пет/ членове.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top