Община Павел баня със стипендии за студенти

Община Павел баня осигурява стипендия за своите граждани студенти, това заяви днес пред журналисти зам.кмета йорданка Енева. Тя уточни,че става въпрос за еднократна помощ на първокурсници, записали втория семестър за настоящата учебна година. "Имаме и стипендия за отличен успех изразяваща се в 100 лв. месечно за период от 9 месеца на всеки студент втори или по-горен курс с успех над 5.00. Нашата програма не е обвързана  с условието младите хора да се връщат в Павел баня тъй като ние не можем да им осигурим адекватна работна среда и започване на работа". Зам.кметът припомни, че безработицата в община Павел баня е над средната за страната като за изминалия месец тя е била 17,8 %.

Като политика насочена към социалния просперитет на общината Енева посочи и запазването на една от най-ниските такси за посещаване на детска градина като стойността на тази улуга е 25лв. "Чрез запазване на тази ниска такса за посещаване на забавачница ние целим повече деца да бъдат в социализирани, защото по непотвърдена статистика повече от 50 % от нашето население е от ромски произход". Тя допълни, че през тази учебна година 1164 ученици посещават училищата, а 474 малчугана ходят на детска градина.

Заедно със зам.кмета бяха и секретарят на община Павел баня Красимира Кънчева, Мария Илчева- директор стопанска политика и управление, както и Весела Укалска- гл.специалист Връзки с обществеността".

От Общината представиха и най-новата услугата, която предлагат за свойте граждани. "Искаме да  съобщим, че община Павел баня вече предлага и  онлайн услуги, които са свързани с издаване на удостоверения за гражданско състояние, родство, сключен граждански брак, както и дубликат на акт за раждане", съобщи Красимира Кънчева.

"Общината към момента работи по 7 проекта, които са свързани с реконструкция и реабилитация на общинската пътна мрежа, изграждане на улично осветление в цялата община, както и за санирането на 5 училища и детски градини. В момента Общината работи и по проект за по-ефективна общинска администрация като всеки  служител преминава пред допълнително обучение.", каза в заключение Мария Илчева.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top