5 одобрени проекта по проект “Красива България“ 2014

Управителният съвет на проект „Красива България“ одобри за финансиране и реализация през 2014 година 40 проектни преложения в цялата страна по обявените три мерки.

От 18 одобрени обекта по Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“ са одобрени проекти на общините Казанлък, Николаево и Стара Загора. Със средства по проекта ще се обнови център за административно обслужване, гр. Николаево, народно читалище „Климент Охридски“ – 1858г., Стара Загора и Общинска сграда за младежки и спортни дейности, гр. Казанлък.

По Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ ще се финансират обекти на община Мъглиж – здравна служба и обект на община Чирпан – целодневна детска градина „Калина Малина“.

Общата стойност на одобрените за финансиране 5 проекта в област Стара Загора е 965 852 лева, като от проект „Красива България“ ще се финансират дейности за 393 574 лева.
ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top