Българската държава се справя с бежанците

Около 7000 са бежанците в България към момента. Повечето от тях вече имат статут или очакват всеки момент да го получат.От влезлите през последните месеци голяма част вече са напуснали страната, като в момента у нас са останали между 7 и 8 хиляди бежанци, преживели зимата в добро състояние – без измръзнали и без починали, с изключение на един мъж, покосен от инфаркт. Принос за това имат „Лекари без граници“ – независима международна медицинска хуманитарна организация, която осигурява спешна помощ на хора, засегнати от въоръжени конфликти, епидемии, бедствия и др. От 65% до 80% от бежанците обаче не желаят да се социализират в българското общество и отказват децата им да учат български език.

От целия бежански поток само сирийците пристигат с документи за самоличност. Мнозина от бежанците лъжат, че са от Сирия, което бързо се разбира след интервютата с тях, провеждани от специализираните органи.

1200 бежанци, които имат статут продължават да живеят в центровете, защото нямат средства и не могат да си позволят други жилища. Това съобщиха от Съюза на офицерите от резерва "Атлантик".

Около 80% от търсещите закрила са заявили, че не желаят да останат в България.

Според Съюза досегашната политика по отношение на бежанците е адекватна. Проблемът е, че има пропуски в тяхното социализиране.

До края на месец март ще бъде разработена Национална стратегия за адаптиране и социализиране на бежанците. Тя се изготвя от МВР, Министерството на образованието, Министерството на труда и социалната политика и неправителствени организации. Целта й е да интегрират бежанците в живота на българското общество.

Според Съюза на офицерите от резерва "Атлантик" ако има бежанска вълна от Украйна, трудностите ще бъдат много по-малко.

 

Нужно е радикално европейско решение на проблема, е заключението на докладчика. Досега от Европейския бежански фонд България е получила 5,6 млн. евро. Целесъобразността на изразходването им на място у нас наблюдават ежемесечни комисии от ЕС.

Според Васил Данов вбъдеще една от вероятните опасности е към България да тръгне поток от етнически българи, бежанци от Украйна, ако ситуацията там се дестабилизира допълнително.

Коментирай!

#1
бай гого - 2014-07-03 20:06:31

Защо не уведомяват гражданите на казанлък че пристрояват бившата казарма за лагер за бежанци

Още новини

Scroll To Top