Използвани са СРС-та за 33 лица в старозагорско

15 досъдебни производства, по които са използвани специални разузнавателни са наблюдавани в Районна прокуратура Стара Загора през изминалата година. СРС-та са използвани спрямо 33 лица. От наблюдаваните производства приключили са 13, по които са използвани мероприятия спрямо 28 лица. Две са били прекратени от прокурор.

Общият брой на поисканите оперативни способи през годината е 80, като всички искания на прокурорите за използване на СРС са били уважени като са били проведени 23 наблюдения, 28 подслушвания, 23 проследявания, 4 прониквания, една доверителна сделка и разследване чрез служител под прикритие - 1 брой.

От Районна прокуратура отчитат значителното намаление както на броя на наблюдаваните досъдебни производства от тази категория, така и на броя на използваните оперативни способи и на лицата, спрямо които са били използвани. За сравнение, през 2012 година са били наблюдавани 24 досъдебни производства, а през 2011 година - 18, по които са били използвани СРС, т.е. намалението на тези дела е с 37,5 % в сравнение с 2012 г и с 16,67 % - в сравнение с 2011 година.

През годината на съд са били предадени 9 от лицата, спрямо които са били използвани СРС, а с влязла в сила присъда през периода са били осъдени 5 лица, спрямо които са използвани СРС. В това отношение също е налице значително намаление на показателите в сравнение с предходните години, като за сравнение - през 2012 г. на съд са били предадени 13 лица от тази категория, осъдени 16 лица, а през 2011 г. на съд са били предадени 13 лица, осъдени - 6 лица, информират от Районната прокуратура.

През миналата година е наблюдавано едно досъдебно производство с трима защитени свидетели.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top