Имунизират деца, със статут на бежанци

Съгласно Заповед № РД-01-21/04.02.2014г. на Министъра на здравеопазването в Република България, РЗИ Стара Загора създаде организация за осигуряване провеждането на задължителните имунизации и реимунизации съгласно Националния имунизационен календар на регистрираните в град Стара Загора деца, със статут на бежанци или чужди граждани с хуманитарен статут.

Проведени са работни срещи с представители на Община Стара Загора, РЗОК Стара Загора, Асоциацията на общопрактикуващите лекари и доброволци от града.

Община Стара Загора се отзова и регулярно подава информация на Инспекцията за регистрираните деца, информират от РЗИ.

След получената информация за 30 деца на семейства, пристигнали в града предимно от лагерите в Пъстрогор и Харманли, РЗИ Стара Загора чрез РЗИ Хасково уточни имунизационния статус на децата.

Според българското законодателство тези деца са здравно осигурени и с помощта на РЗИ Стара Загора, доброволците и институционалната подкрепа на общината, РЗОК и АОПЛ се предоставя възможност на родителите да направят избор на личен лекар на децата, който ще осигури както медицинското им обслужване и така задължителните имунизации.

За целта е изготвена и писмена информация, която за преодоляване на езиковата бариера е преведена и ще се предоставя на всички семейства. РЗИ Стара Загора има готовност, ако някои от децата нямат избран личен лекар, същите да бъдат обхванати в имунизационния кабинет на здравната инспекция.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top