Населението в Стара Загора намалява

Тенденцията за намаляване на населението продължава и се задълбочава. През последните 10 години се наблюдава намаляване на населението в областта. През 2012г. населението е намаляло с  0,4% спрямо предната година.Общият брой население на област Стара Загора към 31.12.2012 г. е 329 832 човека, каза днес д-р Елена Канева, директор РЗИ.

Отчита се продължаваща тенденция на застаряване на населението в областта. Относителният дял на лицата над 65 г. е 20,2 % при 19.9% за 2011г.
Неблагоприятните демографски тенденции се дължат на намалената раждаемост, високата обща смъртност, от там – отрицателен естествен прираст. Значение има и механичното движение на населението, засилената урбанизация, интензивната емиграция.

През 2012 година населението е намаляло с 1303 души или 0,4% спрямо предишната година при отчетено намаление с 16277 души или с 4,7% през 2011 година, също за едногодишен период. Намаляването на населението е по-изразено при мъже – 0,3%, отколкото при жени, които са намалели с 0,1%. Тенденцията за намаляване на населението, формирала се по-рано, продължава.

Продължава и неблагоприятната тенденция на влошаващо се здравно-демографско състояние на населението от областта, задълбочила се през последните години. Това се потвърждава и от анализа на няколко важни здравно-демографски показатели.

На фона на ниска раждаемост и висока обща смъртност показателят естествен прираст продължава да е с отрицателен знак след 1990 г., когато за първи път е отчетен отрицателен естествен прираст за областта. През 2009 г. стойността на този показател е -5,2 при -3,5 за страната. През 2010 г. е  -6,4 при -4,6 за страната. През 2011 г. е  -6,1 при -5,1 за страната, през 2012 г. е -6,4 при -5,5 за страната. През 2013 г. естественият прираст за област Стара Загора е -5,9.

Общата смъртност за област Стара Загора е съпоставима или по-ниска през годините в сравнение със средната за страната. През  2010 г. е 14,70/00  при 14,60/00 за страната, през 2011 г. се понижава до 14,00/00 при 14,70/00  за страната, през 2012 г. отново нараства до 14,60/00, при 15,00/00 за страната и през 2013 г. е  14,00/00.

Детската смъртност в област Стара Загора е по-ниска от средната за страната до 2000 г., когато се изравнява с нея и през последните години е равна, по-ниска или по-висока от нея. През 2009 г. детската смъртност в областта е 11,90/00 при 9,0 средно за страната, през 2010 г. е 14,80/00 при 9,4 средно за страната. През 2011 г. детската смъртност намалява до  9,10/00 при 8,5 за страната, през 2012 г. – 7,40/00 при 7,80/00 за страната, през 2013 г. показателят е 9,40/00.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top