Читалищата с финансиране от ЕС

В петък от 9.30 часа в зала първи етаж на Регионална библиотека "Захарий Княжески" Областен информационен център –Стара Загора организира информационна среща на тема „Новият програмен период 2014-2020 година“.

Екипът на ОИЦ – Стара Загора ще се предостави информация за възможностите за финансиране на читалищата от бъдещите оперативни програми: „Развитие на човешките ресурси" и „Програма за развитие на селските райони".

На срещата ще се споделят добри практики от реализирани проекти от читалища от област Стара Загора.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top