Отчетоха 60 хил. индивида от 52 водолюбиви вида

Тази година 21 екипа от над 50 експерти и доброволци на „Зелени Балкани“ посетиха над 40 влажни зони в Северна, Южна България и по Черноморието, както и реките Тунджа, Арда и Марица (от Пазарджик до границата на България). Среднозимното преброяване премина при меко време и мъгла.

Отчетени бяха общо над 59 500 индивида от 52 водолюбиви вида (патици, гъски, корморани, чапли, бърнета, лиски и т.н.), както и 69 вида дневни и нощни грабливи, пойни и вранови видове. Най-много от водолюбивите видове в отчетените водоеми са зимуващите лиски (около 15 000) и зеленоглави патици (10 100).

Значително по-малко от миналата години са отчетените пеликани и гъски. В студени зими, когато водоемите на север от България замръзват, в страната ни се събират десетки хиляди големи белочели, сиви и червеногуши гъски. Тази зима големи белочели и червеногуши гъски са наблюдавани основно в района на Шабла и Дуранкулак, а в Южна България са отчетени едва около 230 гъски.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top