256 фирми учредиха “Конфедерация на работодателите - Тракия“

В Стара Загора беше учредена "Конфедерация на работодателите - Тракия". Учредители на новата организация са  пет бизнес сдружения: Клубът на работодателя - Стара Загора, Бизнес експертен съвет - Пловдив, Сдружение на частните предприемачи и работодатели в Пазарджик, Сдружение на предприемачите в Панагюрище и Съюзът на предприемачите в Асеновград. "Конфедерация на работодателите - Тракия" е отворена и към нови членове.

Председателите на Конфедерацията ще бъдат с едногодишен мандат и ще ръководят структурата на ротационен принцип. За първи председател на "Конфедерация на работодателите - Тракия" е избран Нишан Бъздигян. Той е председател на Сдружението на частните предприемачи и работодатели в Пазарджик. В следващите дни ще бъде извършена съдебна регистрация на сдружението, което извършва дейност според Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

"Конфедерация на работодателите - Тракия" обединява собственици и мениджъри на 256 фирми, определящи икономическия облик на няколко области от Южна България.

Предприятията, които се управляват от предприемачите, включили се в новоучреденото сдружение, имат персонал от 19 820 души и годишен оборот в размер на 5,1 милиарда. Конфедерацията си поставя за цел да: обединява частните предприемачи и работодатели и да защитава техните икономически, социални и правни интереси, чрез взаимодействие с органите на държавната и местната власт за създаване на условия, благоприятстващи развитието на частната предприемчивост, е записано в устава на новоучредената организация.

"Конфедерация на работодателите - Тракия" има за цел също и да насърчава икономическата активност на частните предприемачи и работодатели и др.

Специален гост на събитието беше областният управител на Стара Загора Живка Аладжова. Тя приветства инициативата за създаването на Конфедерацията и заяви, че за нея е изключително важно да оказва подкрепа на бизнеса, защото на него се крепи икономиката на страната и осигуряването на работни места. Областният управител съобщи, че предстои посещение на премиера Пламен Орешарски в Стара Загора и отправи покана към членовете на работодателските организации за участие в среща с него.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top