4 нови проекта в Земеделския институт

Успешна година отчита Земеделският институт в Стара Загора по отношение на проекти с външно финансиране. Спечелени са четири нови проекти на стойност близо 600 000 лева.

Единият проект е по ОП „Развитие на човешките ресурси". Той е за обучение на докторанти и дава възможност на младите учени да участват в конференции извън страната, да усвояват нови методики. Предвидени са и краткосрочни специализации.

Друг проект на Земеделския институт е по програма „Леонардо да Винчи". В него участват 5 държави. Той е свързан с производство на биогаз от животновъдството.

Другите два проекта са за обучение на земеделски производители.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top