Регионален клуб „Здраве и безопасност” навърши 5

Клубът на специалистите по безопасност и здраве при работа навърши 5 години от учредяването си. Една от основните цели на регионалното сдружение е  социален диалог с участието на правителства, служители и работодатели, както и засилен акцент върху образованието и обучението да бъдат от ключово значение за подобряване на безопасността и издигане на здравната култура.

На тържествена церемония състояла се вчера бяха наградени и участниците в регионалния конкурс „Здраве и безопасност при работа”.

Сдружението е  част от националната мрежа от клубове по БЗР, с високо компетентни членове в областта на здравето и безопасните условия на труд, обединени в стремежа:

- за непрекъснато усъвършенстване на културата за безопасност и здраве при работа в регионален и национален мащаб;
- за издигане авторитета и обществения статус на Органите за безопасност и здраве при работа и Службите по трудова медицина;
- за активно съдействие за повишаване на ефективността на социалния диалог в страната по проблемите на здравето и безопасността при работа.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top