Експерти от различни министерства запознават старозагорци с програми на ЕС

На 22 ноември г. ще се проведе регионална годишна конференция на тема „ХОРИЗОНТ 2020“. На нея ще бъдат представени резултатите и предизвикателствата, пред които бяха изправени бизнесът, местните общности и общините от област Стара Загора през първия програмен период на членството на страната ни в Европейския съюз.

Своите успехи и проблемите при управление на европейски средства ще представят представители на организации и институции. Успешният опит и научените уроци на Полша ще сподели Агнешка Островска, международен експерт в сферата на управление на европейски фондове. Експерти от Министерството на регионалното развитие и Министерството на земеделието и храните ще запознаят участниците в конференцията с две от най-важните програми за развитието на местните общности през новия програмен период – ОП „Региони в растеж“ и Програма за развитие на селските райони. Ще бъдат представени и резултатите от кампанията на мрежата от областни информационни центрове „Научени уроци“ – най-често срещаните проблеми и предложенията за промени на процедурите при управление и отчитане на проекти

В конференцията ще вземат участие представители на местните власти, бизнес, НПО и други партньорски организации.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top