Нови тролейбуси в градския транспорт

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров подписа в сградата на МОСВ договор, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт”, по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.” 

Изготвеното съвместно с общините Бургас, Варна, Плевен и Стара Загора проектно предложение „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен” има за цел доставка на тролейбуси за нуждите на градския транспорт в четирите общини – бенефициенти Бургас, Варна, Плевен и Стара Загора.

По този проект Община Стара Загора ще получи 8 тролейбуса на стойност 7 516 203,00 лева.

С още 14 тролейбуса, които общината ще придобие при реализацията на проекта за Интегрирания градски транспорт, се очаква тролейбусният парк на града да бъде напълно обновен.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top