Областният щаб се подготвя за зимата

Днес областният управител Живка Аладжова ще проведе заседание на Областния щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия Заседанието ще започне в 10 часа в конферентната зала на Областна администрация – Стара Загора. В него ще участват членовете на Областния щаб, кметовете (заместник-кметовете) на общини и експертите по отбранително-мобилизационна подготовка и защита на населението. Целта на заседанието е да се изясни до каква степен са подготвени общините и структурите в областта за действие при усложнени зимни условия.

Една от основните задачи на Областния съвет по сигурността и Щаба за изпълнение на Плана за защита при бедствия е провеждане на регионалната политика по планиране и подготовка за отбрана, осигуряване спазването на обществения ред, сигурността и защитата на населението в областта при кризисни ситуации.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top