Съвета на директорите на Болницата заседават в понеделник

В понеделник ще се проведе второто събрание на съвета на директорите на МБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович". По време на събранието  ще бъдат обсъдени изнесените вчера от проф. Чакърова- изпълнителен директор на здравното заведение сравнителни анализи по години и месеци на приходите и разходите на Болницата.

Според предвижданите промени се очаква 30 % съкращения на персонала, както и на болничните легла. Ще бъдат премахнати и дублиращите организационни структури, които продължават да съществуват като клиники и отделения след сливането на двете болници м.г.

„Председателският съвет взе решение за отправяне на официално писмо до министъра на здравеопазването д-р Таня Андреева за безвъзмездно прехвърляне на активите на Специализираната болница за пневмо-фтизиатрични заболявания в Стара Загора на държавата. Предложението е подкрепено от всички членове на Председателския съвет”, заяви Емил Христов-председател на Общинския съвет на Стара Загора.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top