Аладжова обсъжда с EVN задълженията на Окръжна болница

Аладжова обсъжда с EVN задълженията на Окръжна болница

Областният управител Живка Аладжова се срещна с регионалния мениджър - представител на УС на „ЕVN България“ Йорг Золфелнер и Калина Трифонова, член на борда. Двамата заявиха намерението си за регулярни срещи с Областния управител, каквато традиция дружеството създава в областите, в които функционира. Целта е установяване на добри партньорски взаимоотношения и осъществяване на открит диалог с държавните институции.

Золфелнер представи дейността на „ЕVN България“ от 2005 г. досега, изградените кабелни и въздушни електропроводи, трафопостовете, измервателните точки, монтирането на електромери, подстанции и обособяването на клиентски центрове. Общо за 8-те години инвестициите възлизат на 1,002 млрд. лв. Събираемостта на задълженията през 2013 г. достига 99%.

Областният управител Живка Аладжова подчерта, че взаимоотношенията между държавата и дружествата в сектора трябва да се развиват на плоскостта реални социално-икономически условия. От изключителна важност е политиката на баланс и добра аргументираност пред клиентите, защото чувствителността на обществеността в момента е изострена към дейността на всички институции и дружества.

 Най-големият роблем със задълженията в Стара Загора стои пред МБАЛ „Проф. Стоян Киркович”. Към настоящия момент болничното ръководство продължава разговорите с „ЕVN България“ за разсрочване на задълженията, които са в размер на 838 хил. лева.

Йорг Золфелнер представи инициативата „Клиентски съвет”, която цели с идеи на потребителите да се създаде промяна или платформа за директен диалог на „EVN България” с битовите клиенти. Всеки битов клиент може да кандидатства за участие в този Съвет, сподели регионалният мениджър на Аладжова. По думите й всяка инициатива на електроразпределителното дружество трябва да допринася за повишаване на клиентската удовлетвореност и подобряване на информираността.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top