Изнесени приемни в старозагорските села

Първите общи изнесени приемни на председателя на Общински съвет Стара Загора Емил Христов и обществения посредник Павлина Делчева започнаха от старозагорските села Пряпорец, Борилово и Ново село. Основните оплаквания, поставени от хората там, са свързани най-вече с качеството на предоставяните услуги от EVN, В и К и мобилните оператори. „Това напълно кореспондира със ситуацията и в града, тъй като хората стават все по-взискателни към услугите, които получават като потребители - както като цена, така и като качество”, коментира омбудсманът.

Според Емил Христов, инициативата за съвместни приемни по селата е добра и проявеният интерес към дейността на обществения посредник показва, че подобни срещи са полезни и трябва да продължат. По-специфични за селата се оказват съседските проблеми, свързани с отглеждането на животни в собствени имоти, тъй като за разлика от рамките на града, в селата няма изрична забрана, разбира се при спазване на определени ограничения, за отглеждане на селскостопански животни. Постъпило е и единично оплакване от неетично отношение от страна на служители на Дирекция „Социално подпомагане”.

Всички поставени въпроси ще бъдат разгледани и ще получат отговор, обещаха председателят на ОбС и омбудсманът. Провеждането на общите изнесени приемни ще продължи, а след приключване на инициативата, ще бъде изготвен и специален доклад

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top