Безработицата в Стара Загора намалява

В община Стара Загора  броят на регистрираните безработни намалява. Регистрирани са 5173 безработни. Равнището на безработица е 6,46%, с 0,12 процентни пункта по-ниско от това през юни и с 4,35 пункта от средното за страната. По данни на административната статистика за месец юли са  регистрирани общо  14 800 безработни и равнището на безработица е 10,02%.  57 старозагорци са били новорегистрираните безработни за изминалия месец.

С най-ниско равнище на безработица е община Стара Загора, а с най-високо - община Николаево.

И през юли повечето безработни са жени - 58,6 %, а увеличението спрямо юли е с 0,5%. Най-висок остава относителният дял на жените без квалификация - 37,5 на сто през юли.
Увеличават се безработните в младежка възраст (1086 през юли, 1036 през юни). Сред тях преобладават безработните на възраст 25-29 години - 621 (12,0 на сто). Сравнението с предходния юни показва увеличение с 0,5 на сто.

Месечният брой на безработните в активна трудоспособна възраст е 2350, с 1,3 на сто по-малко от регистрираните на възраст 30-50 години през юни. Намалява с 2,2 на сто месечният брой на безработните на възраст над 50 години - 1737 в отчетния месец, 1776 през юни.

С 21,9 на сто се увеличава броят на новорегистрираните безработни (858 през юли, 704 предходния юни), като 307 (35,8%) са освободени от частния сектор. В зависимост от икономическите дейности, най-много продължават да са новорегистрираните безработни от сектор услуги (314), индустрия (158) и търговия (96).

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top