ВИДЕО: Изграждане на футболно игрище искат студенти

ВИДЕО: Изграждане на футболно игрище искат студенти

Вчера се проведе обществено обсъждане на спечеленият от Община Стара Загора проект по оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013“ за „Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Община Стара Загора по ОП „Регионално развитие“ на обща стойност 1 500 000 лв. На срещата присъстваха зам.кмета Янчо Калоянов, гл.архитект Иван Кирчев, инж. Милена Димитрова, инж. Виктория Грозева, както и архитекти и граждани.

В рамките на проекта са  изготвени инвестиционни проекти за 36 обекта – улици, паркове, градини, обекти от образователната и културната инфраструктура.
Арх.Киряков-от Камарата на архитектите изрази резервите си по отношение на някои от посочените обекти. Именно като такива той посочи парк „Аязмото“ като подчерта, че така както е представен ще бъде един мегапроект, който ще изисква голям брой специалисти и ресурс.

На обсъждането присъстваха и студенти, които изразиха желание в Стара Загора да бъде изградено футболно игрище, което да бъде използвано безплатно от младежите на града. В отговор на това зам.кмета изрази оптимисъм "Стараем се да осигурим на младите хора всички условия за спортуване".

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top