EVN: Статистика на подадените декларации за самоотчет

EVN: Статистика на подадените декларации за самоотчет

От EVN България са готови с отчета за подадените от клиентите на дружеството декларации за самоотчет към дата 31 юли 2013 г. Общата статистика за цялата страна сочи, че та са осезаемо по-малко на брой от тези при предишната смяна на цените на подаваната електроенергия.

В периода 1 - 5 август всеки желаещ имаше възможността да отчете сам показанията на електромера си за предходния месец и чрез попълване на декларация в офисите на EVN можеше да предостави тези данни. За цялата страна подадените документи са били 758 на брой, като за област Стара Загора приетите декларации са едва 75 бр.

Ето какво още е полезно да знаем като клиенти на EVN България:

"EVN България напомня, че самоотчитането няма задължителен характер и се извършва само по желание от страна на клиента. Отчитането на електромерите от клиентите е допълнителна възможност, която EVN България предоставя от години, като тя по никакъв начин не отменя осъществяването на регулярния месечен отчет от страна на дружеството.

За всички клиенти, които не са пожелали да отчетат сами електромерите си към 31 юли 2013 г., важи следният принцип, който се прилага успешно от няколко години при смяна на цени:

Количеството консумирана енергия по стари цени ще се изчислява като произведение на броя на дните от датата на отчитането през юли 2013 г. до 31 юли 2013 г. включително по средната дневна консумация на клиента за пълния отчетен период.
Количеството консумирана енергия по нови цени ще се изчислява като произведение на броя на дните от 1 август 2013 г. до датата на отчитане през август 2013 г. пак по същата средна дневна консумация за пълния отчетен период.

Общият брой на дните в отчетния период отговаря на нормалния месечен период на отчитане за всеки клиент, като се запазват регулярните срокове на отчитане.

Както при всяка смяна на цени, информацията за консумацията във фактурите ще бъде разделена на два отделни периода – потребление по стари цени до 31 юли 2013 г. включително и потребление по нови цени от 1 август 2013 г. Тези фактури предстои да се заплащат след 1 септември 2013 г."

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top