Промяна в графика за освидетелстване на гражданите от ТЕЛК през август

РЗИ-Стара Загора и МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ – Стара Загора информират за промяна в графика за освидетелстване от ТЕЛК на поканените  граждани през месец август, което се е наложило в резултат на прекратяване на трудовите правоотношения с членове на III състав на комисията.

Ето и информацията, изпратена от ръководствата на РЗИ и на областната болница:


Във връзка с образувано Наказателно производство № 205/2013 г. по описа на Специализирана прокуратура гр. София срещу служители от състава на обща ТЕЛК III състав при МБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович" АД - Стара Загора и подадени от същите молби-заявления за прекратяване на трудово-правните правоотношения, със заповед на изп. директор на МБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович" АД - Стара Загора, считано от 02.08.2013 г., същите са освободени.

Поради кадрова необезпеченост на обща ТЕЛК III състав при МБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович" АД - Стара Загора всички медицински експертни досиета на поканените за освидетелстване през м. август 2013 г. ще бъдат служебно преразпределени за освидетелстване към останалите ТЕЛК.

В момента ръководствата на РЗИ Стара Загора и МБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович" АД  - Стара Загора създават организация за обезпечаване на дейностите по медицинска експертиза, както и информиране на лицата, подлежащи на освидетелстване. На същите ще им бъдат изпратени и нови уведомителни писма от ТЕЛК с дата и час на явяване за освидетелстване.

Телефон за контакт: 042/602 674

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top