Стартира проект за енергийна ефективност

Стартира проект за енергийна ефективност

Днес в двора на V-то ОУ „Митьо Станев” се проведе церемонията за стартирането на проект „Енергийна ефективност в обществени сгради в Стара Загора”. Присъстваха зам.кметовете на Стара Загора Иванка Сотирова, Йордан Николов, Янчо Калоянов, председателят на Общинския съвет Емил Христов.

На 26 юли 2012 година Община Стара Загора подписа Грантово споразумение с  Европейската банка за възстановяване и развитие по мярка 2 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност  в обществени сгради“ на Международен Фонд „Козлодуй“. Бяха одобрени 2 училища и 2 детски градини в Стара Загора. Общата стойност на проекта е 1360 000 евро. Общината получава финансиране от ЕБВР в размер на 50% от разходите за енергийна ефективност в одобрените сгради и 100% от разходите за консултантски услуги.

Проектът  предвижда пакет от дейности, които  допринасят за подобряване на енергийната  ефективност, в съответствие с Директива 2002/92/ЕС и по същество представлява истинска екоиновация на съществуващата образователна инфраструктура. Проектът ще допринесе за подобряване на екологичната обстановка в унисон с европейската политика за ограничаване на вредните емисии.

Ще  бъдат ремонтирани V-то ОУ „Митьо Станев“, СОУ „Максим Горки“, ЦДГ № 7  „Светулка“ и ЦДГ № 20 „Мир“. Строително-монтажните работи ще включват дейности като топлоизолиране на стени, топлоизолиране на покрив, подмяна на дограма и топлоизолиране на под в V-то ОУ „Митьо Станев“.
Очакваните  резултати за четирите учебни заведения  са намалено потребление на енергия и подобрен естетически облик.

"Много беше труден изборът на учебни заведения. Но тъй като на СОУ"Максим Горки" не е превен ремонт повече от 40 години, а в затов V-то ОУ „Митьо Станев повече от 25 поради това надделяха.", констатира г-жа  Сотирова.

Въздействието на проекта е допълващо към  предприетите на национално ниво политики, инвестиционни инициативи и мероприятия  за подобряване на енергийната ефективност  на сградите, и е пряко продължение на политиката на Община Стара Загора за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общинските училища и детски градини. Ръководител на проекта е Янчо Калоянов - зам.-кмет Строителство, архитектура и градоустройство.

Изпълнител  на строително-монтажните дейности е Консорциум „Енемона – Ивком Комерс” гр. София.

"Всички  строително-монтажни дейности по проекта  трябва да приключат до 15-ти септември.Като имаме готовност да работим и на смени ако се наложи", обеща Красимир Григоров, ръководител на проекта.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top