НУ“Димитър Благоев“ вече не е средищно училище

На днешната редовна сесия на Общинския съвет беше актуализиран списъкът на средищните училища за пътуващите ученици до 16-годишна възраст. Като по предложение на зам .кмета Иванка Сотирова от него отпадна НУ  „Димитър Благоев” гр .Стара Загора. Мотивацията за нейното предложение беше недостатъчната обхватност и мащабност  на учебното заведение. Това предложение беше подкрепено от 40 общински съветници.

С тази промяна за Община Стара Загора пътуващите ученици ще бъдат 641, от досегашните 658 ученици, а общият  брой на средищните училища в на територията на Общината ще бъде 15.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top