Стара Загора: Стара Загора е 16-та у нас по качество на живот, но 2-ра по здравеопазване

Стара Загора е 16-та у нас по качество на живот, но 2-ра по здравеопазване

Качеството на живот в Стара Загора се оценява като задоволително от анализ на Института за пазарна икономика, взимащ под внимание поредица индикатори за влиянието върху жителите на икономически, социални, инфраструктурни, екологични и др. местни фактори. Сравнителният анализ на областите бе публикуван вчера.

Наличието на голям областен център невинаги означава по-добро качество на живот, анализират икономистите на института. Така например, София е на първо място по пет от индикаторите, но за сметка на това се нарежда последна от всички 28 области при индикатора за престъпност.

Стара Загора е по-долу от средата, 16-та поред от 28 области по качество на живот. Стара Загора губи няколко места само заради значително по-слабото си представяне, спрямо всички останали области в индикатора Емисии на вредни вещества в атмосферата. Същото се отнася и до развитието на социалната среда в Стара Загора. Развитието на инфраструктурата също е отрицателно. Наблюдава се ръст в загубите на транспорта на водата при общественото водоснабдяване и напояването. Събраните битови отпадъци на човек от обслужваното население за област Стара Загора нарастват, а общо за страната тенденцията е в противоположна посока.

В социалната среда равнището на бедност в старозагорска област се увеличава с около 3,5 процентни пункта средногодишно, докато за страната то остава относително постоянно. От друга страна, доходът на лице от домакинство за област Стара Загора се увеличава с 4,7% за една година, което е близо 6 пъти по-бързо от нарастването на доходите в страната. Намаляването на безработица е девет пъти по-интензивно в сравнение с останалите области в България. Според анализите на ИПИ, област Стара Загора е с една от най-динамично развиващите се икономики - след водещите Враца, София и Русе.  И все пак -  една десета част от старозагорци живеят в домакинство с нисък интензитет на икономическа активност, което е с близо 40% над средното ниво за страната. Една четвърт от хората в Стара Загора се намира под линията на бедността. И двата показателя се влошават през последните години.

Удовлетворението от живота в област Стара Загора е на сравнително ниско ниво, а хората са най-недоволни от социалния живот и инфраструктурата. В същото време над 30% от хората са доволни от жилищните условия, образованието, здравеопазването и околната среда.

Пловдив има едно първо място, а Благоевград едно второ, но доброто общо представяне на двете области ги изкачва съответно на второ и трето място като цяло в класацията за качество на живот. Варна и Бургас са на по-ниски позиции, преди всичко заради слаби оценки на здравеопазването, престъпността и качеството на пътищата. Бургас пък пада надолу в класацията и заради средните годишните доходи.

Като цяло оценките за икономиката и бизнес средата в старозагорска област са на високи нива в сравнение с останалите области. Здравеопазването се оценява като второто най-добро в България. Слабите страни включват околната и социалната среда. Емисиите вредни вещества се отличават с най-голям обем в сравнение с останалите области, което се дължи на големите предприятия в енергетиката, както и на силно развитата тежка промишленост.

Стара Загора е на високото - четвърто място у нас по производство на глава от населението, което се дължи в основна степен на големи компании в сферата на енергетиката, като ТЕЦ Марица-изток 2 и Мини Марица изток. Местните данъци, както и нерегламентираните плащания (нивото на корупция) в областта са с едни от най-ниските нива в страната, докладва още Институтът за пазарна икономика.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top