Зам.-кметът Надежда Чакърова: Учениците да придобият, освен знания, и практически, реални умения

Тракийски университет – Стара Загора е домакин на работна среща на центровете за иновативни образователни технологии, заключителен етап на Национална програма към МОН „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“.

„Както разбирам, изпълнението на проекта е блестящо, това доказва и присъствието на всички участници днес. Поздравявам ви за тази успешна Национална програма, която има за цел обучението на студентите по педагогически специалности  да стане практически насочено и да развият умения за използване на съвременни дигитални технологии. Това е изключително важно, за да може в рамките на училищното образование все повече да навлезе компетентностният подход. Учениците да се стремят не само за оценки, а да придобият реални умения за живота, с които да се реализират успешно“, приветства домакините Надежда Чакърова.

В продължение на работната среща, в Департамента за информация и повишаване квалификацията квалификация на учителите (ДИПКУ) към ТрУ се състоя откриване на  Център за иновативни образователни технологии.  Лентата преряза министърът на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков. „Изключително приятно е да открия днес поредния център по Националната програма, внесла много нови възможности в работата на университетите. Присъствал съм на поне 10 откривания на подобни центрове и смея да кажа, че те се използват активно и ефективно както в подготовката на бъдещи учители, така и в квалификацията им. Това е едно доказателство за това, че първоначалната идея на програмата се изпълва изключително успешно“, заяви проф. Цоков. Той допълни, че съвременната подготовка на бъдещите учители изисква именно един по-широк модел на компетентностно обучение, повече практика и иновативни подходи.

STEAM центърът е оборудван с високотехнологични образователни методи и игри, служещи за обучение на деца от детски градини, студенти, учители и университетски преподаватели.

Работната среща продължава и в утрешния ден, когато във Факултета по техника и технологии – Ямбол също ще бъде открит такъв център.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top