Свободни работни места в “Бюро по труда“ Стара Загора на 15 май 2024г.

1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 1 счетоводител, оперативен
 1 инженер, строителство на сгради и съоръжения
 1 лекар, хирург
 1 акушерка
 1 специалист, продажби с немски език
 2 специалист, качество

2. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 30 служител, запитвания
 40 работник, повърхностна обработка на дърво
 10 машинни оператори
 5 настройчик на шприцмашини и сродни на тях
 2 пощенски раздавач (пощальон)
 20 ресторантски служители
 5 техник, охранителна техника
 2 снабдител, доставчик
 10 зареждачи
 20 лични и социални асистенти
 8 санитари
 1 склададжия
 3 консултант (промотьор), продажби
 3 шивачи
 3 гладач


Информация за работни места ще получите в Дирекция „Бюро по труда”-гр. Стара Загора при трудовия си посредник – ет.1, „Лице в лице” или ет.2 стаи 101, 102 и 103.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top