Интегриран уъркшоп и Оценителна сесия „Хъб за функционално свързани социални и образователни услуги в подкрепа на децата от уязвими групи и техните семейства“

В изпълнение на Дейност 5 „Развитие на двустранните взаимоотношения, сътрудничество, обмяна на опит и добри практики“ по проект „Хъб за функционално свързани социални и образователни услуги в подкрепа на децата от уязвими групи и техните семейства“, в хотел "Минерал спа" с. Ягода, община Мъглиж се проведоха интегриран уъркшоп и оценителна сесия за представяне на мониторингов доклад от норвежкия партньор CROSS-CULTURAL INTRODUCTION AS.

В мероприятията участваха представители на общините Мъглиж и Николаево, НПО, членове на екипа за управление на проекта, медиатори, педагози, медицински специалисти, както и голяма група от заинтересовани граждани.

Одмунд Отерщад, представител на норвежкия партньор, приветства участниците, а след това представи мониторингов доклад в изпълнение на проектните дейности и препоръки към структурите на местното самоуправление и образователни институции за въвеждане на социални дейности, които са показали своята добавена стойност в Норвегия.

Бе приветствана ефективната работа между институциите, създаваща условия за социално включване на маргинализираните общности.

Присъстващите създадоха атмосфера на градивна дискусия, за целите на уъркшопа, свързана с ефективността на проектното изпълнение и влиянието му сред обществото, най-вече сред ромската общност в общините Мъглиж и Николаево, както и развитието на нови перспективи в тази насока за надграждане и продължаване на започнатото.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top