Над 150 кандидат-студенти се явиха на предварителни изпити в Тракийски университет

Втората сесия от предварителните изпити в рамките на кандидатстудентската кампания за 2024 г. се проведе през уикенда в Тракийски университет. Повече  от 150 кандидат-студенти избраха да участват в изпит по обща езикова култура и тестове по математика, биология и общотехническа подготовка. Изпитът по обща езикова култура, както и тестовете по математика и общотехническа подготовка,  се проведоха едновременно в ректората на университета в Стара Загора и във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол.  Вариантите за различните изпитни формати бяха изтеглени от кандидат-студенти в присъствието на техническата комисия, придружители на кандидат-студенти, участниците в изпита и квесторите в залите.

Кандидат-студентка от Чирпан изтегли вариант No 1 за теста по биология. Той е вход за над 17 различни специалности в медицинските или аграрните професионални направления.

За изпита по обща езикова култура, състоящ се от две задачи, кандидат-студентка от Стара Загора изтегли вариант 2 на текста, в който кандидатите трябва да отстранят правописни, граматически и пунктуационни грешки. По втората задача, изискваща създаването на текст с предварително установен обем, бе изтеглена темата „Красотата на живота“. С оценката от този изпит бъдещите студенти могат да кандидатстват за 28 различни специалности в Педагогически факултет, Стопански факултет, Аграрен факултет и Факултет Техника и технологии - гр. Ямбол.

За тестовете по математика и общотехническа подготовка кандидат-студентите изтеглиха  съответно вариант 3 и вариант 1. Явилите се на тест по математика тази година имат възможност да избират от 18 специалности на Стопански факултет, Факултет “Техника и технологии“, Аграрен факултет и Педагогически факултет. Кандидат-студенти, които полагат тест по общотехническа подготовка, могат да кандидатстват за над 9 различни специалности с аграрна или техническа насоченост.

Подаването на заявления за участие в изпитите се извършва онлайн на страницата на Тракийски университет и е достъпно 24 ч. в денонощието, както и на място в бюрата на ЦКПИ в цялата страна. На 20 и 21 април ще се проведат предварителните изпити по биология и химия. Регистрацията приключва три дни преди изпитния ден.

Подаването на документи за кандидатстване в Тракийски университет започва на 3 юни и продължава до 21 юни. Желаещи да кандидатстват, които са пропуснали да се явят на предварителни изпити днес, могат да положат съответните изпити или тестове в рамките на редовната кандидатстудентска сесия през юни 2024 г.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top