Тракийски университет – Стара Загора и DTMD – Люксембург поставят началото на продължаващото образование в европейска мрежа

Договор за сътрудничество на Тракийски университет – Стара Загора и люксембургския университет DTMD подписаха ректорите проф. Добри Ярков и проф. Ралф Рьослер.  Споразумението поставя началото на продължаващото образование в европейска мрежа. Основната стратегическа цел е сътрудничеството между Тракийския университет като традиционен мултипрофилен университет и DTMD Люксембург като дигитален университет за следдипломно обучение да бъде едно от първите в света, в което се използва синергията за изграждане на репутация на устойчива международна институция с отлично образование и обучение. Подбраните ключови теми, като медицина, стоматология, дигитални технологии, One Health или продоволствена сигурност отразяват особено изразените силни страни на двата университета и също имат голямо социално, икономическо и научно значение.

Проф. Ярков уточни, че ползите от сътрудничеството са в интерес и на двете страни: „Дипломите на специализантите ще бъдат подписвани от двамата ректори, на базата на договора, който подписахме. Ще използваме имиджа и репутацията и на двата университета и това, което правим се случва за първи път в света – ние сме пионери в този вид сътрудничество. Специализантите, които завършват ще имат най-високо ниво на компетенция, съчетавайки усилията и капацитетите на двата университета.“

Проф. Рьослер разясни с какво сътрудничеството ще бъде полезно на бъдещите специализанти: „Ние сме акредитирани с много високо ниво, имаме и ISO – сертификат, така че студентите, които завършват при нас, ще могат да работят, не само в Европа, но и чрез американското сертифициране в целия свят, без никакви приравнителни изпити. Тракийският университет предоставя от своя страна много висок ранкинг, а това е много важно за студентите, които кандидатстват. Тази колаборация ще постави едно ново начало във висшето образование, което да послужи за пример, защото ние сме партньори, а не конкуренти.“

Сътрудничеството на двата университета е съсредоточено върху балансирана комбинация от традиционни и дигитални форми на преподаване, гъвкаво вертикално интегриране, т.е. продължаваща и специализирана квалификация, които ще създадат устойчиви, конкурентни и международно компетентни специалисти и ръководители на бъдещето.

Университетът DTMD за дигитални технологии в медицината и денталната медицина е в топ 100 световни университети и има 200 хиляди студенти. Разполага с международна мрежа от висококвалифицирани преподаватели от европейски университети и университетски болници , научни институти , академични преподавателски практики и международни професионални дружества, сертифицираният по DIN/ISO. Преподавателската и изследователската дейност на DTMD University е акредитирана в цяла Европа.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top