Тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване ще се проведе в Стара Загора

Днес от 11.00 часа на територията на град Стара Загора ще бъде проведена тренировка за проверка на техническото състояние на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението, чрез задействане на акустичните сиренни устройства.

Заедно със сирените, ще бъдат задействани и локалните автоматизирани оповестителни системи за опасност в големи обекти, като базата на „Лукойл“, „Градус“ и др. При проверката освен националния звуков сигнал за тревога, ще бъде излъчена и гласова информация, както на живо от говорител в Оперативния център на РДПБЗН Стара Загора, така и предварително записани съобщения, което не следва да безпокои населението.

Съвременната сиренна система е част от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО). Тя е монтирана в град Стара Загора по европейски проект и работи от 2019 г. съгласно Наредбата за условията и редът за функциониране и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност. Същата се тества два пъти годишно в първия работен ден на месец април и на месец октомври.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top