Шести Национален ученически конкурс за журналистика „Гео Милев“ организират в Стара Загора

За шести път в Стара Загора ще се проведе Национален ученически конкурс за журналистика „Гео Милев“. Той се организира от Центъра за подкрепа за личностно развитие, с подкрепата на Община Стара Загора, Къща музей „Гео Милев”, Фондация „Постижения“ и Национална бизнес поща.

Темата на конкурса ще бъде „Нашият свят“, а целта му е да се развиват таланта и творческото въображение на учениците,  да се утвърдят  общочовешките ценности - родолюбие, човечност, доброта, взаимно уважение, признателност, патриотизъм, етническа толерантност, отговорност, както и провокиране на участниците да отразяват теми и проблеми, които ги вълнуват.

В Националния конкурс могат да участват ученици от 5 до 12 клас в две възрастови групи във всеки раздел и категория като първа възрастова група е 5 - 7 клас, а втора възрастова група - 8 - 12 клас.

ОСНОВНИ РАЗДЕЛИ И ЖАНРОВЕ

РАЗДЕЛ ПЪРВИ:

Журналистически жанрове:

1. Информационни:

Категории:

1.1 Репортаж

1.2 Новина, бележка, съобщение

1.3 Интервю

2. Художествено - публицистични:

Есе, скица, очерк, история

3. Аналитични:

Коментар, рецензия, обзор, мемоар

Участието в раздела е индивидуално. Участниците имат право да участват с 1 творба в жанр, но не повече от 3 творби в раздела.

Изискването към творбите е да са с обем до 2 страници, напечатани, шрифт Times New Roman, 12 pt.

РАЗДЕЛ ВТОРИ:

Ученически издания:

1. Вестници на хартиен носител

Редакционните екипи участват с по 1 брой вестници на хартиен носител за учебната 2022/2023 година .

Участието е колективно.

2. Електронни издания - участват екипи, които не издават вестници на хартиен

носител.

Редакционните екипи участват с линкове към електронни издания от учебната 2022/2022 година

Участието в раздела е колективно.

Условия за участие:

1. Текстовете трябва да бъдат подписани с три имена на участника / за индивидуално участие/, училище/ извънучилищно звено/, клас, телефон, e-mail; ръководител/ име и телефон за контакт/. Разходите по изпращането са за сметка на участниците.

2. Творбите трябва да бъдат изпратени и електронно и на хартиен носител.

Електронно: на ел. адрес: konkurs.stz@ mail.bg

На хартиен носител: Принтирани в три екземпляра да се изпратят на адрес: Стара Загора 6000, ул. „Захарий Княжески” 71, ет. 3. ЦПЛР, за журналистическия конкурс или да се донесат на място в сградата на ЦПЛР – Стара Загора

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ: до 31.03.2024 година

ОТЧИТАНЕ НА КОНКУРСА И НАГРАЖДАВАНЕ: на 17.05.2024 година от 18:00 ч. в къща музей „Гео Милев“, гр. Стара Загора

Награди:

1. Три награди (първо, второ и трето място) за всяка възрастова група, за всеки раздел и категория.

2. Поощрителни награди за всяка възрастова група в двата раздела.

3. Специална награда „Добрата новина”- за индивидуална публикация.

4. Специална награда за най-добре представил се екип или индивидуален участник от Стара Загора.

5. Специална награда на къща музей „Гео Милев”.

Наградените творби ще бъдат публикувани в тематичен раздел www.nbp.bg

Списък с наградените участници ще бъде оповестен на сайта на ЦПЛР – Стара Загора.

Всички изпратени произведения за участие в конкурса трябва да бъдат придружени от декларации за информирано съгласие.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top