От днес до 8 декември ще се проведе Седмица на отворените врати за борба с туберкулозата

В рамките на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България 2021 – 2025 г. ще се проведе Седмица на отворените врати за борба с туберкулозата. Целта на инициативата е да се повиши обществената информираност по отношение на туберкулозата, да се даде възможност на всеки за достъп до здравни услуги, както и да се популяризира здравословният начин на живот.

От 4 до 8 декември 2023 г. са планирани следните дейности:

o Всеки желаещ ще има възможност в Специализираната болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания в Стара Загора (СБАЛПФЗ) от 7:30 до 13:30 часа да си направи проба Манту. Това е основният скринингов тест за откриване на туберкулоза.
o Съвместно със Сдружение „Свят без граници“ РЗИ – Стара Загора ще организира извършване на проверка за туберкулиновата чувствителност сред ромското население.
o На 6 декември продължава инициативата за проверка на туберкулинова чувствителност на желаещи лица от Затвора в Стара Загора – общежитие в с. Черна гора, която ще се проведе съвместно със Специализираната болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания (СБАЛПФЗ) и РЗИ – Стара Загора.
o В кабинет КАБКИС 10 към РЗИ – Стара Загора от 4 до 8 декември ще се извършва скрининг за риска от туберкулоза на всички клиенти на кабинета, чрез попълване на анкети и консултации. При съмнение за наличие на заболяването, те ще се насочват за консултация към лекар специалист за извършване на допълнителни изследвания. При откриване на случаи на туберкулоза, своевременно ще се предприемат мерки за хоспитализация и лечение, с цел прекъсване на веригата за предаване на инфекцията.

Туберкулозата е лечима и предотвратима, стига да бъде открита навреме и да бъде проведено качествено лечение, съобразено с международните стандарти.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top