В Стара Загора се проведе четвъртото издание на форума „Социален диалог за обществени политики: Нов енергиен микс - към изпълнението на Териториалните планове за справедлив преход“

Проведе се четвъртото издание на форума „Социален диалог за обществени политики: Нов енергиен микс - към изпълнението на Териториалните планове за справедлив преход“.  Събитието се проведе на 29 ноември в Стара Загора и се организира от Агенцията за регионално икономическо развитие - Стара Загора.

Участие във Форума взеха заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева, областният управител на област Стара Загора,  Христина Стоичкова, началник отдел "Международно сътрудничество в областта на енергетиката“, Министерството на енергетиката, представители на бизнеса, синдикатите и неправителствените организации и млади хора от Стара Загора, които споделиха защо биха избрали да живеят и работят в града и региона.

Фокус на дискусията беше важността на синхронизираната работа между българските ведомства, които имат отношение към темите, залегнали в Териториалните планове за справедлив преход, местната активност по региони и комплексния подход, който се прилага от страна на министерството, включително и чрез търсене на други източници за финансиране на дейности, с цел запазване на енергийния профил на региона на Стара Загора.

Стартирането пилотен проект за създаване на водородна долина в Стара Загора беше интересен акцент в рамките на форума. Този и други проекти и инициативи биха могли да се финансират от Фонда за справедлив преход, чието основно предназначение е да подпомага малките и средните предприятия, да стимулира създаването на нови работни места и преквалифицирането на работниците. Христина Стоичкова отбеляза, че се работи активно за осигуряване на допустимост и на големите предприятия, както и, че се предвижда финансиране на дейности по подготовка на земите за нови икономически дейности и създаването на индустриални зони, с цел запазване и развитие на профила на региона като индустриален и енергиен център.

Участниците в дискусията се съгласиха, че разработването на нови чисти технологии, инвестициите във възобновяеми енергийни източници, чист водород и съхранение на енергия, както и енергийната ефективност, следва да бъдат основна част в процеса на енергийна трансформация.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top