Откриват готовият проект на ВиК в Раднево

Водоснабдяване и канализация ЕООД Стара Загора има удоволствието да Ви поканим на официална церемония „Рязане на лента“ в гр. Раднево по проект №.BG16M1OP002-1.016-0013, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на конкретен бенефициент “Водоснабдяване и канализация” EООД - Стара Загора.

Откриването ще се проведе на 29.11.2023 г., 12.00 ч.

12.00 - 12.05 – Откриване на церемонията;
12.05 - 12.10 - Кратко представяне на проекта;
12.10 - 12.15 - Приветствие от управителя на „ВиК – Стара Загора“ Радостин Миланов;
12.15 - 12.20 – Приветствие от кмета на община Раднево инж. Георги Петров;
12.20 – 12.25 – Приветствие от инж. Йордан Дамянов, управител на "ДК Инфра Инвест" ЕООД;
12.25 – 12.30 – Церемония по символично рязане на лента;
12.30 – 12.35 - Неофициална част.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top