Бързи кредити – всеки ли може да ги получи?

Бързи кредити са финансова услуга, която използват все повече потребители, имащи нужда от пари за спешни, неотложни нужди, които са възникнали непредвидено или предвидено, но надвишават настоящите им възможности. Въпросът, на който целим да отговорим днес, е дали всеки може да ги получи. За тази цел ще разгледаме няколко възрастови групи, за да обясним възможностите и ограниченията на т.нар. бързи кредити.

На първо място, никое непълнолетно лице не може да стане кредитополучател от банкова или небанкова институция. За да получат кредит, клиентите трябва да са на най-малко 18-годишна възраст. Това изискване важи за всички финансови институции в страната, без значение от вида кредити, които предлагат.

Що се отнася до онези над 18-годишна възраст, те спокойно могат да използват различните опции за кредити. В редица случаи се изисква само лична карта, като понякога се изисква предоставяне на трудов договор. Заемът може да бъде под формата кредит до заплата, кредит за покупка, заем за определен период от време и т.н. В някои случаи може да е необходим поръчител, като това обикновено се изисква за по-високите суми.

Бързи кредити се предлагат под редица форми и със специфични условия и изисквания. Обикновено възрастовото изискване е единствено клиентите да са над 18-годишна възраст. Горна възрастова граница понякога се явява пенсионната възраст. Но при някои ситуации могат да се срещнат заемодателни условия и за пенсионери, като така им се предоставят облекчени условия на изплащане и по-лесно получаване на кредитна сума, спрямо изискванията на други видове заеми.

Главно предимство на този тип заеми е фактът, че се отпускат след много по-кратък период за одобрение и получаването на самата сума става доста бързо, в някои случаи – в рамките на часове. Много удобен за потребителите е и фактът, че могат да кандидатстват онлайн – нещо, което е доста по-сложно при банковите институции. Допълнителен плюс е липсата на изискване за редица от документите и данните, които са необходими при отпускане на банкови заеми. Така небанковите финансови институции показват някои нови възможности спрямо традиционните такива.

Обикновено типичните възрастови изисквания за всеки вид кредит е потребителят да е пълнолетно лице и да е назначено на трудов договор към момента. Именно последното изискване е нещо, което затруднява мнозина и което ги кара да се обърнат към алтернативните финансови институции. Що се отнася до пенсионната възраст, при нея също е малко по-трудно да се получи банков заем, но присъстват и кредити от небанкови институции, насочени специално към потребители в пенсионна възраст.

Така се оказва, че почти всеки може да получи бърз кредит, условията и изискванията на които варират спрямо сумата, срока и институцията. Специфичните изисквания и подробности клиентите могат да получат от уебсайта на институцията, към която ще кандидатстват, по телефон или на място в най-удобния клон.

Коментирай!

#1
OPAREN - 2023-05-29 13:21:57

A POSLE VRASHTASH PET PATI V POVECHE

Още новини

Scroll To Top