Първо заседание проведе Общинският консултативен съвет по въпросите за младежта

Своето първо заседание, след създаването си, проведе Общинският консултативен съвет по въпросите за младежта. В състава му влизат 13 представители на институции и организации, които осъществяват дейност в подкрепа и развитие на младите хора. Зам.-кметовете Надежда Чакърова и Милена Желева поздравиха присъстващите на първата работна среща, от която част бяха Валентина Бонева – председател на ПК по образование, наука и  защита правата на децата и Тихомир Трифонов – председател на ПК по спорт и младежки дейности към Общинския съвет, Маргарита Крумова – началник на отдел „Туризъм и младежки дейности“, д-р Весела Марева – управител  на Международен младежки център, Йоана Попова – кмет на Млада Загора, Офелия Янакиева – председател на Младежкия общински съвет, Мирчо Христов – представител на Творчески колектив „На улицата“, Костадин Тошев – председател на Студентски съвет към Тракийски университет. Част от съвета са още началникът на отдел „Образование“ Станимира Димитрова, младият омбудсман Георги Георгиев, както и Боряна Каниду – представител на Сдружение „Различният поглед“.

Съветът бе създаден с решение на Общинския съвет на Стара Загора и има за цел да подпомага провеждане на общинската политика, насочена към младите хора, да проучва младежката проблематика, както и да осъществява срещи с представители на младежки организации и групи млади хора във възраст от 15 до 29 години. Чрез заседанията и работните срещи ще бъдат генерирани идеи, както и осъществена подкрепа за провеждането на разнородни младежки инициативи, проекти и доброволчески инициативи.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top