Близо 90 предложения разгледа Общинският съвет на своето редовно заседание през април

89 предложения бяха част от дневния ред на редовното заседание на Общинския съвет в Стара Загора. Едночасов дебат предизвика първата точка на сесията - искане за разсрочване на задължения за местни данъци и такси от УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“. По време на разискванията по темата, кметът на Стара Загора Живко Тодоров уточни, че сумата, която да бъде погасена на вноски е в размер на малко над 320 хил. лева към момента. Той подчерта, че във времето финансовото състояние на болницата се е подобрило и е важно да бъдат осигурени средства за ремонтни дейности.

Кметът посочи още, че прехвърлянето на собствеността на сградата на бившето АГ отделение остава приоритет и разговорите в тази посока продължават с Министерство на здравеопазването, както и с ръководството на едно от най-големите лечебни заведения у нас.

Съветниците, с 33 гласа за, 5 против и 9 въздържали се, подкрепиха Община Стара Загора да разсрочи задълженията за лихви за такса за битови отпадъци за срок от 12 месеца на болницата. 

Общинският съвет даде с пълно мнозинство съгласие за сключване на споразумение за партньорство във връзка с кандидатстване на Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“ по процедура за директно предоставяне на средства за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.014 „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“. Целта е осигуряване на модерна и високотехнологична материална база в професионалните  гимназии.

Старейшините приеха и отчета за миналата година на Програма за развитие на читалищната дейност в община Стара Загора.

Кметът Живко Тодоров ще бъде представителят на Общината в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ – Стара Загора, във връзка с провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 10.05.2023г. По време на представянето на предложението на ОбС говориха управителят на дружеството инж. Радостин Миланов и главният инженер Николай Калудов. Те представиха пред общинските съветници инвестиционната програма на дружеството за настоящата година. „Въпреки че в момента тече мащабната програма за подмяна на водопровод и канализация - това не означава, че занапред няма да имаме какво да подобряваме, защото при текущия проект не е заложено пълно обновяване. Мотивацията ни е да се ограничат аварии и проблеми с водопреносната мрежа. Заложили сме подмяна на външни водопроводи – в села и квартали. Включена е и подмяна на канализационна мрежа. Инвестиционната ни програма включва още и подобряване на пречиствателната система на Стара Загора. Тя е отворена и се обновява спрямо необходимостта от рехабилитация“, обяви инж. Калудов. По време на дебатите по предложението стана ясно, че дейностите, които в момента изпълнява дружеството, трябва да приключат до есента.

На редовното си заседание през април, старейшините приеха, с  40 гласа за, дарение на сградите, находящи се на бул. „Руски“ №17, от Читалище „Родина – 1860“. Прехвърлянето на собствеността се налага заради невъзможност за стопанисване на имота.

Съветниците дадоха съгласие и за апорт  на право на собственост върху недвижими имоти - общинска собственост, необходимо за реализиране на втори етап на Индустриална зона „Загоре“ – разширяване на територията ѝ с имоти в района на село Еленино.

Коментирай!

#1
Бай Гого - 2023-04-27 19:46:27

Като няма възможност да ги стопанисва, защо не ги отдава под наем,че да печели а ги подарява?

Още новини

Scroll To Top