Очакват мотивирани предложения за тазгодишните носители на наградите „Стара Загора“ и „Млада Загора“

По повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, до 15 април се приемат мотивираните писмени предложения за присъждане на Награда „Стара Загора“. Отличието се връчва в две направления – „Наука и образование“ и „Култура и изкуство“, като може да бъде колективно или индивидуално. С приза могат да се удостояват български и чуждестранни пълнолетни граждани приживе или посмъртно за високи художествено-творчески постижения в духовния живот и сферата на образованието и науката в Стара Загора. Критериите за номинации в направление „Наука и образование“ са: кандидатите да са изявени професионалисти с доказан принос и иновативни подходи в учебно-възпитателната работа; ученици на кандидатите да имат участия и класиране на призови места в състезания, конкурси и олимпиади на областно, национално и международно ниво.

За присъждане на наградата „Стара Загора“ в направление „Култура и изкуство“ се номинират кандидати със значими постижения в областта на литературата, изобразителното изкуство, архитектура, музика, театър, танцово изкуство, фотография, съвременни визуални изкуства.

Предложения за Награда „Стара Загора“ могат да правят държавни и общински органи, граждани, обществени и професионални организации, творчески формирования.

Кандидатурите, изпратени в установения срок, биват публикувани и подложени на разглеждане от специална комисия. 

За получаване на мотивирани кандидатури за Награда „Млада Загора“ срокът е до 15 май. Отличието е индивидуално и колективно. Присъжда се на учащи за изключителни постижения и извоювани награди от национални и международни състезания, олимпиади и конкурси в сферата на науката и образованието, както и културата и изкуството.

Предложенията за номинации за присъждане на наградата „Млада Загора“ се оценяват по следните критерии: кандидатите да са класирани на призови места на регионални, национални или международни олимпиади, конкурси и състезания; да са разработвали и участвали в училищни, общински, регионални, национални или международни проекти с принос за утвърждаване  на авторитета на учебното заведение; да имат личен авторитет сред съучениците си и учителите в съответното учебно заведение.

Предложенията могат да бъдат от името на държавни и общински органи, граждани, обществени и професионални организации, творчески формирования. Наградата се присъжда по решение на Кмета на Община Стара Загора, след предоставено му становище от назначена с негова заповед комисия.

Двете високи отличия се връчват по време на тържествата по повод 24-и май.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top