„Промяната“ обслужва спонсорите си чрез проекти за фотоволтаични паркове в „Мини Марица-изток“

Старозагорските кандидати за народни представители от ГЕРБ – СДС Красимир Вълчев, Маноил Манев и Живко Бончев алармираха чрез медиите обществеността за наличие на проекти за инвестиционни намерения и на проекти на документи, предоставени им от синдикатите в „Мини Марица-изток“. От тях става ясно, че на територията на комплекса се обмисля изграждане на фотоволтаичен парк с огромен капацитет от 1000 мегавата мощност.

„Съдържанието на проекта на пътна карта за осъществяване на мерки в комплекс „Марица изток“ буди тревогата както на синдикатите, така и на нас. В него е записано, че в рамките на месец, без посочена начална дата, трябва да бъде разработено предложение за тръжна процедура за отдаване на терени за изграждане на фотоволтаичен парк със съоръжения за 1000 мегавата“ – съобщи Красимир Вълчев. Той коментира, че е недопустимо частни инвеститори да получат за свои цели безвъзмезден достъп до инфраструктурата и електропреносната мрежа в комплекса. При планирания капацитет, инвеститор би платил около 150 млн. евро за създаване на нужната свързаност.

Живко Бончев съобщи, че има проект на меморандум между Министерство на енергетиката, „Български енергиен холдинг“, „Електроенергиен системен оператор“ и „Мини Марица-изток“. „Той има за цел да подпомогне взаимодействието с оглед реализацията на 10 обекта за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници с обща мощност 4000 мегавата върху имоти на „Мини Марица-изток“, които са използвани за въгледобив“ – уточни кандидатът за народен представител.

„В тези проекти на документи разпознаваме почерка на „Промяната“ – добави Красимир Вълчев.

„Притеснително е, че тези документи не се огласяват и обсъждат публично. Най-добронамерено се обръщаме към служебния министър на енергетиката и искаме ясен отговор на въпроса: Кой е техният инициатор и създател. Ако е министърът, трябва незабавно да спре вземането на стратегически решения - в период, в който няма Народно събрание. Ако не е той – необходимо е да потърси отговорност на съответния автор на проектите на въпросните документи. С всички тези предвидени проекти реално се бламира решението на 48-ото Народно събрание за предоговаряне на Плана за възстановяване и устойчивост в частта му за енергетиката“ – заяви Маноил Манев.

Красимир Вълчев е категоричен, че за да се гарантира работата на комплекса максимално във времето като производител на ток от въглища, трябва поетапно да се въведат съвременни технологии. Паралелно със създаването на водородната долина трябва да се изработи Общ устройствен план, в който ясно да са определят терени за индустриална зона на територията на „Мини Марица-изток“ и площи за фотоволтаични паркове. „Те трябва да са собственост на държавата и общините, на чиято територия се намира комплексът, а работещите в мините да бъдат включени като съакционери в т.нар. виртуална централа, която е заложена в проекта на пътната карта и е неговата положителна част. Това е справедливият преход и не трябва да се позволява неговите ползи да бъдат приватизирани от частни дружества“ – заяви Красимир Вълчев.

В заключение той добави, че „батерийната коалиция“ не иска работата на комплекс „Марица изток“ да бъде запазена, тъй като гледат на него единствено и само като терен за изграждане на фотоволтаични паркове, от които да печелят техните спонсори.

Купуването и продаването на гласове е престъпление.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top