135 ще са членовете на СИК-ове в община Мъглиж

135 са членовете на СИК в община Мъглиж на предстоящите предсрочни парламентарни избори, насрочени за 2 април. Това стана ясно по време на проведени консултации на РИК и представители на парламентарно представените партии в 48-мото Народно събрание.

Най много са представителите на ГЕРБ-СДС-26 души като 14 от тях ще са в ръководството, а 12 ще са членове. Продължаваме промяната са на второ място с 11 в ръководство и 12- членове; ДПС- 8 в ръководство и 10- членове; Възраждане- 6 в ръководство и 11-членове; БСП- 5 в ръководсвто и 12- членове; Демократична България- 4 в ръководство и 13-членове; Български възход- 3 в ръководство и 14 членове.

ВАЖНИ КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2023 г.

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за Народни представители на 2 април 2023 г. (по чл.36, ал.1, ал.3 и 4 от Изборния кодекс) – Приложение № 21-НС
Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден до кмета на общината/кметството или кметския наместник по настоящ адрес на избирателя – до 18.03.2023 год. (вкл.)

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл.37, ал.1и 2 от Изборния кодекс) – Приложение № 67-НС
Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват в подвижна избирателна кутия – до 18.03.2023 год. (вкл.) При условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия, избирателите могат да  подават заявления – до 27.03.2023 г. (вкл).

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (по чл.43, ал.1, изр.1 от Изборния кодекс) – Приложение № 17-НС
Всеки избирател може да изиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на общината/кметството или кметския наместник. Заявленията се подават не по-късно от 7 дни – до 25.03.2023 год.

Заявление – Декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за Народни представители на 2 април 2023 г.(по чл.34, ал.1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс) – Приложение № 25-НС
Удостоверенията за гласуване на друго място се издават от органите по чл.23, ал.1 ИК в един екземпляр не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Само кандидатите за народни представители, членове на ЦИК, членове на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес –  до 18.03.2023 год. (вкл.) .

          Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top