Близо 1700 лева е була средната работна заплата в Старозагорско в края на 2022 г.

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за октомври 2022 г. е 1 639 лв., за ноември - 1 682 лв. и за декември - 1 772 лева. През четвъртото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1 697 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2022 г. със 7.4%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ - с 25.5% и „Производство и резперделение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 9.2%. Най-голямо намаление на средната работна заплата е регистрирано в дейностите „Финансови и застрахователни дейности“ с 1.0%, и „Административни и спомагателни дейности“ - с 1.0%.

Спрямо същия период на предходната година през четвъртото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата в областта нараства със 17.7%, като в обществения сектор нарастването е с 14.2%, а в частния - с 19.9%.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top