Стотици старозагорски деца отбелязаха Световния ден против тормоза в училище

Разнообразни и многобройни инициативи бележат категоричното отхвърляне на агресията сред подрастващите в Стара Загора. Събитията, посветени на Световния ден против тормоза в училище – 22 февруари, известен и като Ден на розовата фланелка, са плод на съвместната работа на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Стара Загора и Училищните комисии за превенция (УКП) към различни училища от града и селата. Проявите са част от Превантивно-информационна кампания „Обединени срещу насилието“ – добра практика, която местната комисия организира за единадесета поредна година. Инициативите имат за цел насърчаване на позитивните модели на общуване, намаляване проявите на насилие в училище, както и предлагане на алтернативи за преодоляването им.

Задачите, които си поставя МКБППМН бяха обсъдени в началото на тази седмица на работна среща, в която активно участие взеха обществените възпитатели към комисията, както и нейният председател – зам.-кметът на общината Милена Желева. В знак на подкрепа, те също облякоха розови тениски – символ на борбата срещу агресията. 

По време на кампанията, инициирана от местната комисия, в периода 15 – 27 февруари, множество ученици се впуснаха в разнообразни дейности по темата. В часа на класа се проведоха  дискусии, свързани с превенция на насилие, агресия, тормоз, кибертормоз, преодоляване на конфликти, етично и неетично поведение в отношенията, предизвикателства в съвременните междуличностни комуникации, както и промотиране на добро и толерантно поведение. Чрез интерактивни игри, решаване на казуси, изработване на постери, рисуване и писане на послания върху камъчета, разпространение на стикери и Наръчник по безопасност за деца и родители - трето издание на МКБППМН и др., се популяризират позитивни нагласи за отхвърляне на езика на омразата в общуването. В кампанията се включиха: V ОУ „М. Станев“ с 49 ученици от 3. и 4. клас, ОУ „Самара“ в 5. Клас, СУ „Христо Ботев“ във 2. и 3. Клас, ПГСД „Инж. Н. Ранчев“ с 85 ученици от 8. и 10. клас, ПГЕТ „Г. С. Раковски“ със 110 ученици от 8. и 9. Клас, XII ОУ „Ст. Караджа“ с 34 ученици от 6. и 7. Клас, ПГМТТ „ Н. Й. Вапцаров“ с 40 ученици от 8. Клас, СУ „М. Горки“ с 50 ученици от 5. клас по метода „Връстници обучават връстници“, СУ „Тодор Каблешков“ с 30 ученици от 7. Клас, ОУ „Иван Мирчев“ с. Дълбоки, ОУ "Б. Русев" с. Преславен и ОУ „Отец Паисий“ с. Калояновец, XI ОУ „Н. Лилиев“ с 55 ученици, XIII ОУ „П. Хилендарски“ с 50 ученици и Ученически съвет, ОУ „К. Ганчев“ с 27 ученици от 4. Клас, ОУ „Христо Ботев“ с. Хрищени с всички ученици от 1. до 7. клас , IX ОУ „Веселин Ханчев“ с 200 ученици от 1. и 2. Клас. СУ „Тодор Каблешков“ организира Демонстративна футболна среща под надслов „Спорт, не агресия“, а МКБППМН осигури Наръчник по безопасност за деца и родители на всички малки футболисти от клубове „Верея“ и „Берое“

Съпричастни в кампанията на местната комисия ,,Обединени срещу насилието“, за втора година, са и служителите на Общинска администрация. Те бяха посрещнати пред сградата на общината от доброволци на комисията, които им подариха стикери, носещи посланията „Стоп на агресията в училище“, „Можем да бъдем по-добри“, „Аз избирам доброта, съпричастност, толерантност“.

Денят, който апелира за недопускане на тормоза в училище, се отбелязва всяка година в последна сряда от февруари, а розовата фланелка символизира отхвърлянето на агресията – вербална и физическа, сред подрастващите.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top