Над 50 решения взеха общинските съветници на редовното си заседание за януари 2023 година

Над 50 бяха предложенията, влезли в дневния ред, на първото за годината редовно заседание на Общинския съвет в Стара Загора. С мнозинство бе приет годишният отчет на кмета Живко Тодоров. По време на дебатите по точката, градоначалникът коментира внесения подробен доклад за свършеното от Общинска администрация. „Процентът неизпълнение на заложеното в инвестиционната програма е вследствие на две основни причини – късното приемане на Държавния бюджет, което принуди Общината да приеме своя със закъснение. Това промени и предвиденото време за различните процедури. На практика, работата започна през есента по проектите. От друга страна, забавяне наложи и повишаването на всички цени на дейности, услуги и материали. Това поскъпване повлия пряко на рамковите договори на фирмите, които извършват строително-монтажни дейности в Стара Загора. Някои от тях се отказаха от ангажиментите си – като този за пътното строителство. Това от своя страна наложи нова обществена поръчка в средата на годината. Виждаме, че отново се очертава късно приемане на Държавен бюджет, с оглед на предстоящите избори, което се надявам да не наруши нашата работа тук“, каза кметът Тодоров. Той подчерта още, че няма опасност от загуба на държавни средства заради забавените срокове на проектите, защото те са със срок на усвояване до края на настоящата година. От думите му стана ясно, че приоритетни обекти остават тези, свързани с инфраструктурата – улиците „Промишлена“, „Св. Княз Борис“, „Войвода Ст. Черногорски“, както и продължението на „Капитан Петко Войвода“. Проектът, който касае рехабилитацията на ул. „Промишлена“ не е приключил, уточни още градоначалникът. „Направихме замервания на износващия слой асфалт и се оказа, че има неравности, които са по грешка на фирмата, която полага настилката. Поискахме да фрезоват на 4 см, както трябва да е по технология, а след това да положат наново износващия слой асфалт, за да може да влезе той в нормите. Това ще стане за сметка на фирмата, тъй като не сме приели този обект в крайната му фаза“, обобщи Тодоров, като допълни, че това трябва да се случи до месец май. Той отговори и на въпросите по повод поставянето на камери на повече места както по селата, така и в града. Кметът подчерта, че тази година ще бъде отделен бюджет, за да се осигури покритие на още локации. Освен това, Тодоров коментира и запрашеността на въздуха, като подчерта, че независимо от мерките, които взима Община Стара Загора за миене и оросяване на улиците, докато тече мащабната реконструкция на ВиК мрежата, резултатите не са налице. Кметът на Стара Загора отбеляза по време на дебатите по отчета му още, че градът е все по-привлекателна дестинация за бизнес. „Инвестициите, които се правят тук са до голяма степен и благодарение на отдела, който създадохме заедно с ОбС. Имаме привлечени големи чуждестранни компании, в индустриална зона „Загоре“ почти всички терени са продадени“, отбеляза Живко Тодоров. Той отчете като проблем липсата на големи терени, които да провокират още повече интерес. Това е и причината да се залага на проект за преобразуването на Летище Стара Загора в модерна зона за инвестиции.

Съветниците подкрепиха с мнозинство и своя отчет за периода юли- декември 2022 г. с мнозинство. Още един отчетен документ получи подкрепа – този за дейността на обществения посредник на територията на общината. Избрана бе и комисия, която да проведе избор на нов омбудсман. Това се наложи във връзка със заемането на позицията заместник-кмет от Надежда Чакърова, която бе втори мандат обществен посредник. За временно изпълняващ длъжността бе избран доскорошният ѝ правен съветник Георги Туртуриков. Той ще изпълнява задълженията до провеждане на нова процедура и произнасяне на решение от Общински съвет Стара Загора.

Две изменения на наредби бяха разгледани на първо четене - за насърчаване на инвестициите с  общинско значение в Община Стара Загора  и издаване на сертификати клас В  за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на община Стара Загора.

Приета, с 35 гласа За, бе годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за настоящата година. По време на редовното заседание на местния парламент бе гласувано още и разпределението на общинските жилища за 2023 г. „Към днешна дата няма ненастанени граждани, които са били картотекирани в списъка за 2022 г.“, уточни ресорният зам.-кмет Красимира Чахова. Кметът Живко Тодоров допълни, че желаещи има, но това са хора, които не отговарят на поставените в наредбата критерии. „Нужно е да проектираме и заложим средства за изграждане на нови жилища, които да бъдат по подобие на тези, които са в сградата на бившата Метрология. Виждаме, че когато има контрол от домоуправител, проблеми с имуществото няма. Установяваме, че има недобросъвестни наематели, на които няма дори как да търсим обезщетение, тъй като те нямат доходи и имущество. През следващите месеци би било добре да се създаде програма, по която целенасочено да работим в тази посока“, подчерта той. По темата подкрепа изрази и председателят на Комисията, която разглежда въпросите с общинските жилища – Янко Янков. Общинският съветник Галина Господинова припомни, че създаването на отделна сметка за приходите от общинските жилища, е добро начало за създаване на фонд, който да обезпечи изграждането на нови такива. Колегата ѝ Стефан Духтев отбеляза, че по темата вече работи сформирана група от общински съветници.

Старейшините дадоха съгласие Община Стара Загора да кандидатства по Проект „Красива България“ към МТСП по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ с проект „Реконструкция, паркоустрояване и благоустрояване на двора на Детска ясла № 7 „Еделвайс“. Общинският съвет гласува  и кандидатстването по Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент „Социално включване“, Програма за Модернизиране на дългосрочната грижа, процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“.

Общинските съветници разгледаха и две предложения за предварително съгласие за учредяване на право на строеж за изграждане на фотоволтаични електрически централи, върху имоти публична-общинска собственост. Одобрение получиха за местност „Върти прах“ – фирма „Рани Зим Енерджи“ ЕООД, а за имота в местността „Острец“ на Стара Загора – фирма „Вип Фешън Инвест“ ЕООД. Инвеститорите ще имат срок до 24 месеца, в който да преминат през необходимите процедури, преди съветниците да вземат окончателно решение.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top