Удължава се грипната епидемия в област Стара Загора до 31 януари. Най-голям е броят на заболелите деца до 4 -годишна възраст

Към 23.01.2023 г. заболяемостта от грип и ОРЗ в област Стара Загора поддържа епидемични стойности 312,20 на 10 000 души население, при 317,01 на 10 000 души население за предходната седмица. За периода 16.01.2023 – 22.01.2023 г., отново най-висока заболяемост е регистрирана във възрастовата група от 0 до 4 години (1333,3 0/000), следвана от заболяемостта в групата  от 5 до 14 години (865,74 0/000)/.

РЗИ – Стара Загора продължава изпращането на проби за изследване за грип и ОРЗ в НЦЗПБ – София, като към настоящия момент са изследвани 88 проби, от които при 38 ( 43,18%) са доказани вирусни причинители, както следва:
• 16 проби - грипен вирус тип А(H1N1)
• 8 проби - грипен вирус тип A(H3N2)
• 4 проби- COVID-19
• 7 проби - RSV( респираторно-синцитиален вирус)
• 2 проби - парагрипен вирус 3
• 1 проба - риновирус
Видно е, че циркулацията на грипния вирус е преобладаваща.

На 23.01.2023 г. се проведе заседание на Областен оперативен щаб за борба с грип и ОРЗ в област Стара Загора. На заседанието бе представена актуалната обстановка по разпространението на грип и ОРЗ и се обсъдиха противоепидемичните мерки в областта.

Със заповед №РД-01-15/23.01.2023 г. на Директора на РЗИ – Стара Загора се продължават следните временни противоепидемични мерки на територията на област Стара Загора, считано от 00:00 часа на  24.01.2023 г. до 24:00 ч. на 31.01.2023 г. включително:
1. Преустановяване на плановите консултации на здрави бременни жени и деца;
2. Преустановяване на всички профилактични прегледи, задължителни имунизации и реимунизации в АПМП;
3. Преустановяване на свижданията в лечебните заведения. Допускат се изключения в ситуации на терминално болни.
4. Провеждане на стриктен ежедневен филтър в детските заведения, като деца със симптоми на остри инфекциозни заболявания не се допускат в детското заведение. Недопускане до работа на заболели лица от персонала на детските заведения. Засилена текуща дезинфекция на повърхности, играчки и др. и  проветряване на помещенията на всеки час;
5. Преустановяване на учебните занятия в присъствена форма в училищата на територията на област Стара Загора  за периода 24.01.2023 г. – 27.01.2023 г. включително;
6. Преустановяване провеждането на извънкласни занимания и организирани дейности с ученици, включващи посещения на музеи, изложби, природни обекти и други мероприятия с културна, спортна, опознавателна и възпитателна цел, планирани екскурзии, зелени училища, туристически пътувания и др.;
7. Всички лица, когато се намират в лечебни и здравни заведения, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба;
8. Преустановяване на посещенията на търговските центрове, представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти, за лица под 16 години без придружител.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top