Заболеваемостта от ОРЗ в Старозагорско е 72,2 на 10 000 души с тенденция към увеличаване

През първата седмица на 2023 година регистрираната от РЗИ – Стара Загора заболяемост от остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип е 72,23 на 10 000 население, при средна за страната 124,44.

От началото на настоящата седмица се наблюдава тенденция към повишаване броя на заболелите от ОРЗ и грип. Най-засегнати са възрастовите групи от 0-4 години и
от 5-14 години. С най-ниска заболяемост е възрастовата група над 65 години. Регионална здравна инспекция – Стара Загора осъществява надзор и контрол на грип и ОРЗ чрез сентинелно наблюдение на 10% от населението на град Стара Загора във всички възрастови групи, чрез събиране на данни от амбулатории за първична медицинска помощ.

Информацията от лечебните заведения за болнична помощ, относно хоспитализирани с пневмонии пациенти след преболедуване от остри респираторни заболявания, показва повишаване на броя на пациенти с усложнения, преобладаващо в детската възраст.

РЗИ – Стара Загора организира пробонабиране и изпращане в Националния център по заразни и паразитни болести - София на 23 проби за изследване за грип и ОРЗ, от които при 14 ( 60 %) са доказани вирусни причинители, както следва:
3 проби - грипен вирус тип А(H1N1)
1 проби - грипен вирус тип A(H3N2)
1 проба - COVID-19
7 проби - RSV( респираторно-синцитиален вирус)
2 проби - парагрипен вирус 3

Анализът на данните показва начало на подем на епидемичния процес на грип и ОРЗ.

Изпълнени са предписанията на РЗИ – Стара Загора, издадени през м. ноември 2022 г. до всички лечебни заведения, детски заведения, учебни заведения и общопрактикуващи лекари в област Стара Загора, с мерки за ограничаване разпространението на ОРЗ и грип.

РЗИ - Стара Загора продължава в динамика да проследява епидемичния процес.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top