Общинските съветници се събират за извънредна сесия в първата седмица на януари

На 5 януари (четвъртък), от 9.00 часа, в зала „П. Р. Славейков“, ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет Стара Загора. Сесията се свиква на основание чл.50, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.

В дневния ред са заложени предложения за предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на фотоволтаични съоръжения.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top