Над 80 предложения ще обсъжда Общинският съвет на Стара Загора на днешното си ноемврийско заседание

Над 80 са предложенията, които влизат в дневния ред на 46-тото заседание на Общински съвет Стара Загора. Сесията за ноември ще започне в 9.00 часа на 24 ноември в зала „П. Р. Славейков“.

На второ четене съветниците ще разгледат Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора. Една от промените касае начинът на класиране на децата в електронната система за прием. Тя има за цел поредният номер на подаденото заявление да бъде изключен като фактор, оказващ влияние в съответното класиране, като за всяко класиране да се прилага процедура по генериране на случайни числа, като при равен брой точки, децата да се подреждат във възходящ ред на случайното число. С предложението за изключване на поредния номер на подаденото заявление като фактор при приема на децата се осигурява равнопоставеност на всички подали заявление за прием, без да се отчита времето на регистриране на заявлението.

Местният парламент ще реши и дали Община Стара Загора да кандидатства за финансиране за получаване на средства за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователната среда“. Общинска администрация работи по проектно предложение  за осигуряване на съвременна материална база, която гарантира здравословни и качествени условия за обучение в 11-то ОУ в града. 

Създаването на „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“ в Стара Загора също ще бъде част от темите по време на сесията. Центърът ще предостави възможност за пълноценен живот на пълнолетни лица с психични разстройства, които до момента са били настанени в различни институции. Услугата цели да осигури качество на живот, което не допуска социално изключване за потребителите от целевата група и гарантира предоставяне на индивидуална грижа и подкрепа, фокусирана върху постижими резултати. Услугата ще бъде разкрита в част от сградата, в която до 31.12.2020г. се помещаваше ДДЛРГ „Теофано Попова“. Заложен е капацитет от 20 места. 

Общинските съветници ще обсъдят и даването за временно ползване на Културен център „Стара Загора“ на Драматичен театър „Гео Милев“, чиято сграда предстои да получи нов и модерен облик.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top